Planmatig onderhoud vindt nooit eenmalig plaats, maar altijd in een cyclus. Om de zoveel jaar zijn het schilderwerk, de gevel, goten, kozijnen of het dak aan de beurt. Uw Onderhoudspartner: Lenferink stelt samen met u een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) op voor uw complex of object. Wij stellen meerdere onderhoudsscenario’s op en kiezen samen met u de meest aantrekkelijke. Daarbij kijken we naar de totale exploitatiekosten over een gegeven periode (de Total Cost of Ownership), om uw onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden. En zorgen we er samen met u voor dat de investeringsmomenten passen binnen uw strategie en budget.

Optimaal vastgoedonderhoud betekent voor ons het borgen van de gevraagde kwaliteit tegen minimale kosten en passend binnen uw plannen. Daar hoort ook goede communicatie tussen opdrachtgever, uitvoerenden en betrokkenen bij. Naast professioneel werken, zijn wij daarom ook heel goed in professioneel communiceren. Wij gaan voor maximale tevredenheid tegen minimale overlast. Bewoners, cliënten of gebruikers worden vooraf door ons geïnformeerd. En tijdens de werkzaamheden is de voorman altijd aanwezig voor eventuele vragen en opmerkingen. In samenspraak met u leveren wij ook graag individueel op met bewoners of eindgebruikers.

Uw Onderhoudspartner Lenferink adviseert, regisseert en levert resultaat. Daarvoor passen wij alle benodigde disciplines en kennis toe om een goede onderhoudsstaat te garanderen. Wij gaan voor optimaal vastgoedonderhoud door langjarige partnerschappen.

U kunt hierbij kiezen voor:

Heino

0572 39 12 46
info@uwonderhoudspartner.nl

Raalte

0572 35 41 44
info@uwonderhoudspartner.nl

Hattem

038 444 92 70
info@uwonderhoudspartner.nl

Heerde

0578 76 00 66
info@uwonderhoudspartner.nl