fbpx

Hoe krijg je topprestaties binnen een team?

In de bouw werken we zowel op de werkvloer als op kantoor voortdurend samen in teams. Deze teams hebben in het traditionele model ook nog steeds een wisselende samenstelling. Binnen het model van ketensamenwerking, hebben de teams een vastere samenstelling. Een interessant onderwerp is natuurlijk hoe je ervoor zorgt dat jouw team optimaal presteert.

Binnen het Platform Ketensamenwerking op Nijenrode heeft Gerd-Jan Poortman hier een interessante presentatie over gegeven. Hij heeft zelf meerdere malen de Volvo Oceans Race mogen zeilen en is ondertussen eigenaar van We By Me: coaching om te komen tot de beste teamprestaties. Hij omschrijft een team als: “Een groep mensen met een gezamenlijk doel, die optimaal gebruik maken van elkaars talenten en het beste uit zichzelf en elkaar weet te halen.” Met het model van Tuckman (zie onderstaand) als basis, kun je werken aan optimale teamprestaties.

groepsfasen tuckman3

1. Het begint bij het individu en leer elkaar kennen (Forming)
Verrassende en interessante opening van Gerd-Jan was dat goede teamprestaties beginnen bij goede prestaties van het individu. Teamwerk begint bij jouzelf. Zorg dat je als specialist binnen jouw eigen team eerst jouw eigen werk 100% goed doet, ga dan pas aan de slag met het helpen/verbeteren van anderen. Dit vergt de volgende instelling van elk teamlid:
• Ik maak het verschil, ik heb meerwaarde;
• Ik ben bereid het beste in mezelf naar boven te halen;
• Ik respecteer mijn teamleden;
• Ik ken mijn verantwoordelijkheden en handel daar ook naar.
Een volgende stap binnen top teamprestaties is dat de teamleden wat voor elkaar over hebben. Het is daarom belangrijk dat ze elkaar persoonlijk leren kennen. Wat is de passie van de ander? Waarvoor komt hij uit bed? Op die manier bouw je een band op en begrip. Een goed team bestaat uit zo divers mogelijke teamleden.

2. Werk vanuit een gemeenschappelijk belang (Storming)
Het team kan pas echt excelleren als gewerkt wordt vanuit een gemeenschappelijk belang of gezamenlijk doel. Kritisch is om dit doel niet op te leggen. Laat het team zelf sparren over de gezamenlijke doelstelling en laat het team een eigen slogan vastleggen.

3. Inrichten van rolverdeling en proces (Norming)
Als de teamband is gevormd en het gemeenschappelijke doel is vastgesteld, kan gestart worden met vastleggen van rollen, processen en vervolgens natuurlijk het ‘trainen’ hierin.
- Door efficiënt te zijn, hierdoor creëer je tijd om te kunnen excelleren; -
- Een onderlinge rolverdeling is cruciaal. Door rollen toe te wijzen aan mensen die daar goed in zijn krijg je diepgaande kennis op onderdelen (specialisatie).
- Het is van belang zoveel mogelijk te standaardiseren en te uniformeren zodat bepaald gedrag en handelingen die daarbij horen worden ingetraind.
- Daarnaast is het van belang niet alleen werkwijzen te perfectioneren, maar ook te herontwerpen (nieuwe werkwijzen te ontwikkelen). Blijf daarom ook met het team bewust de ‘’storming’’ fase opzoeken, zodat er steeds vernieuwd wordt.

Toepasbaarheid in de bouw
Na de presentatie hebben wij als opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk gekeken naar de toepasbaarheid in de bouw. Vanzelfsprekend waren er veel parallellen te vinden.

Wat zijn ingrediënten om te komen tot een top teamprestatie in de bouw?
• Een vast team/ langdurige samenwerking & vertrouwen;
• Tijd om elkaar te leren kennen;
• Juiste teamleden (inclusief vaklieden);
• Investeren in het bouwen van een goede (werk)relatie;
• Een gemeenschappelijk doel en heldere kaders waarbinnen moet worden samengewerkt;
• Een transparant en simpel beslisproces

Wat zijn de grootste obstakels bij het bouwen van een winnend team?
• Onvoldoende rust nemen om te proces te doordenken;
• Terugvallen op nastreven van individueel belang;
• Te veel dezelfde mensen in het team;
• Te korte scope waarbinnen het team samenwerkt (bouwen van een succesvol team heeft tijd nodig).

 

Terug naar overzicht

Een blog van

  • Bob Lenferink
    Bob Lenferink