fbpx

Verduurzaming versnellen met echte ketensamenwerking

Op 13 april stond de 2e sessie van platform ketensamenwerking in het thema van ketensamenwerking in de verduurzaming van het bezit van de corporatie. Als voorbeeld werd de casus van de al 7 jaar lopende en succesvolle ketensamenwerking van SallandWonen met Salverda en Mateboer behandeld. De uitleg kwam van directeur-bestuurder Marijke Kool, manager vastgoed Hilco Haarsman en de directeuren van Salverda en Mateboer: Arjan Berends en Richard Hoekert. Voor ons een extra leuke bijeenkomst omdat wijzelf als Uw Onderhoudspartner als Co-Maker ook al 7 jaar actief zijn in deze verduurzamingstrein.

Waarom kiezen voor ketensamenwerking?

De vraag waarom is gekozen voor ketensamenwerking werd eenduidig beantwoord. Binnen deze ketensamenwerking is nadrukkelijk gekozen voor de fusie van belangen. Waar vinden de verschillende ketenpartners elkaar nu: de waarde van continuïteit en voorspelbaarheid, continu willen blijven verbeteren. En nog belangrijker: vooral ook plezier. Alle ketenpartners zijn ervan overtuigd dan écht samenwerken ook voor de individuele teamleden meer werkplezier oplevert.
Picture1

Hoe vind je elkaar

Achteraf is dit natuurlijk gemakkelijk te beoordelen. Maar hoe vind je elkaar dan? De belangrijkste tip van SallandWonen was om vooral te selecteren op overeenstemmingen in de cultuur. Juist bij een langdurige ketensamenwerking is een overlap van belang. Geloof je beide in win-win en transparantie? Sta je open om te delen, ook met concullega’s? En bij deze ketensamenwerking: heb je een praktische inslag en sta je met de poten in de klei?

Hoe kom je daar dan achter? Ook hier weer een goede tip van SallandWonen: door bij elkaar op bezoek te gaan. En in elkaars keuken te kijken. En door te spreken met de medewerkers in het bedrijf. Deze ketensamenwerking was gestart met nog een andere ketenpartner. Hier bleek het marketingverhaal in het plan van aanpak enorm af te wijken van de cultuur op de werkvloer. Belangrijker dan objectieve selectiecriteria (die natuurlijk ook belangrijk zijn) is dus de match in cultuur.

Succesfactoren in de samenwerking

SallandWonen, Mateboer en Salverda zien deze ketensamenwerking als een specifiek voorbeeld van een echt geslaagde samenwerking. Maar wat zijn nu de succesfactoren? Mooi is om vast te stellen, dat deze vooraf nog niet in beeld waren. Achteraf zijn ze gelukkig wel duidelijk geworden:

  1. Start met een pilot (klein). Leer hiervan, vier het succes! En schaal dan op.
  2. Stel gezamenlijke doelen en een gezamenlijke ambitie op.
  3. Leer elkaar uitgebreid kennen en begrijpen. Ga bij elkaar op de koffie. En maak hier niet alleen het feestje van vastgoed van. Maar zorg dat ook Wonen en Finance worden meegenomen.
  4. Maak de doelen en ambitie ook meetbaar, middels een dashboard met KPI’s. Dit zorgt niet alleen voor sturing. Het zorgt ook voor uitlegbaarheid naar onder andere toezichthouders.
  5. Besteed in de eigen organisatie veel tijd in het meenemen van de medewerkers in het waarom van de samenwerking. En laat eerlijk zien dat banen veranderen, en dat dit juist ontwikkelmogelijkheden voor het individu oplevert.

    Picture2.png

Welke resultaten levert het op?

In de samenwerking bij SallandWonen wordt uitgebreid gemeten en gescoord. Het dashboard is nog niet af, en kan altijd beter. Belangrijke les is wel om er gewoon mee te beginnen, want het levert input voor het goede gesprek. Na 7 jaar is duidelijk dat ketensamenwerking veel van de beloftes heeft waargemaakt: hogere bewonertevredenheid, minder faalkosten en directe kosten, betere borging van kwaliteit en meer plezier. Deze ketensamenwerking wordt dan ook verlengd, natuurlijk met weer nieuwe ambities!


Picture3

Terug naar overzicht

Een blog van

  • Bob Lenferink
    Bob Lenferink

Heino

0572 39 12 46
info@uwonderhoudspartner.nl

Raalte

0572 35 41 44
info@uwonderhoudspartner.nl

Hattem

038 444 92 70
info@uwonderhoudspartner.nl

Heerde

0578 76 00 66
info@uwonderhoudspartner.nl